En revisor arbetar i korthet med att granska årsbokslut från företag. Det kan vara både enskilda firmor och stora aktiebolag även om kravet inte finns för alla. Revisorn utför inte själv någon redovisning utan granskar all löpande aktivitet som har varit under året. Hen brukar också skriva en revisionsberättelse som beskriver året som har varit, strategier och utsikter inför kommande år och liknande. Förutom allt detta brukar revisorn också göra en invertering av lager, produkter i arbete och liknande. Med de uppgifterna gör man sedan en sammanställd bedömning av företagets totala värde vilket påverkar om man exempelvis vill ta lån.

En revisor utgår i sitt arbete utifrån vad som kallas för god revisionssed. I sin yrkesroll ska man vara helt oberoende i det företag som man granskar. Det får inte finnas något intresse i parter, intressenter eller andra som på något annat sätt skulle kunna ha en koppling till företaget. Granskningen behöver inte enbart vara årsbokslut även om det är det mest frekvent förekommande då det gäller arbetsuppgifter. Företag kan ibland be om andra specifika granskningar, värderingar eller utlåtanden som då en revisor kan vara behjälplig med. Allt från att beräkna lager till att utfärda olika intyg som kan behövas.

Utbildning för att bli revisor

Det finns ingen specifik utbildning för att bli revisor utan man börjar med att gå en utbildning med inriktning mot ekonomi. På högskolor och universitet finns det möjlighet att läsa både tre- och fyraåriga utbildningar som ger en högskoleexamen inom företagsekonomi. Under den utbildningen läser man grundläggande kurser inom ekonomi som ger en bred kunskap. Det sista året brukar man själv få välja en inriktning som man tycker är av intresse och vill fördjupa sig inom. De flesta väljer just företagsekonomin vilket rekommenderas om man vill arbeta inom revision, då lär man sig mer om ekonomi i företag och allt runt det.

Börja arbeta som revisor

När man börjar sin karriär inom revisionsyrket brukar man få starta sin karriär som revisorsassistent. Där får man börja med lättare uppgifter och har mycket stöd av en erfaren revisor. Det är ett yrke som har extremt mycket krav från olika lagar och det är mycket att hålla reda på. Assistenten samlar in mycket material, granskar det och lämnar sedan det vidare till den ansvarige revisorn som får ta själva besluten. Även om man är assistent så kan man få komma med åsikter och uttrycka sina tankar kring rutiner som kan hjälpa till att utföra arbetet bättre och mer effektivt i framtiden.

Benämningen revisor

Efter att man arbetat som revisorsassistent i några år brukar man få möjlighet att benämna sig revisor. Vill man ha ytterligare en stämpel på sin titel så kan man bli auktoriserad. Det är inte något som man bara kan välja att bli utan det finns specifika krav för att bli det. Först och främst finns det krav kring utbildning som är väldigt specifik. I nästa steg behöver man ha arbetat inom yrket i minst fem år för att ha skaffat sig yrkeserfarenhet. Till sist måste man avlägga en examen som blir godkänd vilket innefattar teoretiska prov som ställer högt krav på kunskap.

Jobbmöjligheter för revisorer

Hur ser det då ut på marknaden? Behöver man egentligen revisorer i och med att allt blir mer datoriserat och ska sköta sig själv? Redovisningen behöver fortfarande granskas och det är där som en revisor träder in. Vem som har krav på sig att använda sig av en revisor har under åren förändrats och kommer sannolikt att kunna ändras igen, men att kravet helt och hållet skulle försvinna är något som många anser som helt osannolikt. Behovet av duktiga revisorer finns på de flesta orter runt om i landet och på sikt finns det goda möjligheter att både bedriva egen verksamhet och bli anställd.