Hur är det att arbeta som revisor åt internationella företag? Som tidigare nämnt är arbetsuppgifterna bland annat att granska organisationens redovisning. Sedan redovisningsplikten upphävdes har en del av företagen som använder sig utav revisor minskat, vilket har lett till att dagens revisorers arbetsuppgifter är skatterådgivning istället för att skriva årsrapporter. Att däremot arbeta som revisor åt internationella företag, innebär att ha det globala i fokus.

Det finns fyra redovisningsfirmor som ofta refereras till “the Big 4″vilka är Deloitte, E&Y, KPMG och PwC. Dessa är de absolut största inom området. En internationell karriär som revisor är möjligt hos dessa företag som har kontor världen över. De har speciella globala grupper inom företaget som arbetar med internationella klienter och givetvis är det då uppmuntrat att testa på att jobba på annan ort.

Vilka länder är lättast att få jobb i som revisor?

Det är lättast att jobba i ett engelskspråkigt land eller ett land där du behärskar det lokala språket samt där företaget har filialer. London är bland de mest populära städerna att flytta till som revisor, systemen är relativt lika och med engelskan så finns ingen språkbarriär. Svenskar är ofta uppskattade bland arbetsgivare i London och ses som välutbildade, kunniga och självständiga.

Ett annat populärt land är Belgien med EU:s säte som lockar, med mängder av engelskspråkiga möjligheter. Det går att göra en fin internationell karriär inom EU och många revisorer, ekonomer och konsulter arbetar där. En stor fördel är att det går att arbeta med både svenskar och människor från andra EU-länder vilket ger ett riktigt bra och lärorikt kulturellt utbyte.

Möjligheter hos “the Big 4”

Nästan alla som studerar till revisorer vill börja jobba på ett av de här företagen och de bedriver aggressiv marknadsföring mot universiteten för att locka de bästa talangerna. KPMG har 207 050 anställda i 153 länder så en global karriär inom revision och finans på det företaget har stora möjligheter. PWC är till och med ännu större med 267 000 anställda i 157 länder.

En av de populäraste arbetsgivarna i Sverige för revisorer är E&Y som har 50 kontor i Sverige och 700 kontor globalt. Många studenter vill börja arbeta på E&Y efter studier och arbetsgivaren ses som prestigefull. De talanger som jobbar i den globala gruppen är en internationell karriär är en del av jobbet. Då har den anställda säte i Sverige men mycket av arbetet sker utomlands.

Krävande jobb som revisor utomlands?

Många har sett serier om Wall Street och drömmer sig till en karriär på de riktigt framgångsrika företagen. Det kommer krävas mycket för att göra en internationell karriär på de populära företagen och det är en stenhård konkurrens om platserna. Ingångsnivån som “junior associate” innebär att vara assistent till de seniora i företagen och det kräver engagemang och oftast långa arbetsdagar.

Det kan vara stora skillnader mellan en svensk arbetsplats för revisorer och en utländsk. På the Big 4 är den amerikanska andan påtaglig, anställda arbetar väldigt långa dagar under hård press för att klättra upp i hierarkin. En revisor eller finanskonsult med erfarenhet är eftertraktad på marknaden, men det finns många hungriga nyexaminerade som är villiga att göra vad som helst för karriären.

Strategi för internationell karriär

En god strategi är att kunna ha ett jobb som revisor på ett svenskt företag för att erhålla erfarenhet eftersom det kan vara svårt att hitta ett jobb utomlands utan arbetserfarenhet. Kolla med vilka företag som erbjuder möjligheter att arbeta i ett annat land. En hel del av ett företags attraktionskraft ligger i detta för att kunna konkurrera om de bästa revisorerna och ekonomerna.

Varför göra en internationell karriär som revisor?

Erfarenheter och äventyr är nog vad många skulle svara på den frågan. Jobba utomlands kan vara tidsbegränsat, många åker några år och samlar mer erfarenhet för att kunna klättra i hierarkin snabbare. Andra väljer att bosätta sig permanent utomlands. Hur som helst, att välja en karriär som revisor utomlands garanterar utveckling! Det kanske inte är enkelt, men det ger garanterat karriären en skjuts!