Traditionellt är företagsekonomi indelat i redovisning, marknadsföring, finansiering och ledarskap. Det är hur ämnet blir indelat redan på skolnivå och följer med genom yrkeslivet. Resultaträkning och balansräkning ska ge data bakom de viktiga beslut ett företags ledning måste ta, till hjälp finns mängder av olika programvaror som sköter redovisningen åt företagen. Med de ändrade reglerna för slopande av revisor på mindre aktiebolag gör de enklare att sköta upprättandet av bokslut på egen hand eller med hjälp av en redovisningskonsult. Detta gäller nybildade aktiebolag eller aktiebolag med 3 eller färre anställda, mindre än 3 miljoner kronor i nettoomsättning eller mindre än 1,5 miljoner i balansomsättning.

Enkelheten att starta företag med minskade krav på aktiekapital och slopade krav på revisor för mindre AB och övriga bolagsformer gör att företagsamheten kan öka. I företagsekonomi är entreprenörskap oerhört viktigt, för de flesta företag är innovationsbenägenheten skillnaden mellan tillväxt och konkurs. Det är lätt att starta företag, med bokföringsprogram som Visma SPCS kan bokföringen skötas. Sedan uppmuntras företagare från regeringens håll genom många olika subventioner, exempelvis lönesubventioner. Det ger tid och pengar över för företagsledningen att driva företaget framåt. Småföretagande och entreprenörskap är viktiga för Sveriges tillväxt och skapar många arbetstillfällen vilket ökar både statens och kommunens skatteintäkter.

Företags positiva inverkan på svensk ekonomi

Utan företagande skulle Sverige inte fungera, mycket eftersom det är tack vare småföretagen som nyanställningar och skatt genereras från. 2005 var andelen av den totala sysselsättningen i offentlig sektor cirka 31 % och i privat sektor cirka 69 %. Enligt SCB var det 2018 stor skillnad med 1,4 miljoner anställda i offentlig sektor och 3,4 miljoner i privat sektor. Detta visar att allt fler anställs av privata företag och givetvis är det bra för Sveriges ekonomi. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det väldigt positivt med ett ökat företagande som skapar arbetstillfällen och stimulerar tillväxt. Dessutom ökar skatteintäkterna till kommunerna där företagen är baserade.

Hur kan revisorer påverka företagande?

Eftersom en revisor arbetar med att granska räkenskaperna och se hur styrelsen och VD:n har skött sina uppgifter, är det viktigt med en professionell revisor som även kan ha en hjälpsam attityd till företaget. Att vara samarbetsvillig och ha förståelse för företagaren kan ge en god grund att arbeta vidare på. Med teknologin har många av de typiska redovisningsuppgifterna automatiserats, men det behövs spetskunskap för att förstå ett företags verksamhet. En revisor ska kunna hjälpa ett företag att identifiera risker och se var ett företag tjänar pengar och var de stora affärsmöjligheterna finns genom en företagsanalys. Småföretag använder oftast redovisningskonsulter eller gör sin egen bokföring och deklaration.

Att skala upp sitt företag

RUT och ROT-avdrag har hjälpt människor att ta steget att starta företag. Att vara sin egen chef och styra över sitt arbete har naturligtvis lockat samtidigt som efterfrågan varit hög tack vare skattesubventionerna. Att skala upp sin verksamhet är det naturliga nästa steget för företaget vilket inte är så enkelt. Att börja sysselsätta andra människor än sig själv ställer helt nya krav som att betala skatter för anställda. En investering i konsulttimmar med en redovisningskonsult eller revisor kan vara pengar som snabbt kommer tillbaka i form av ökad kunskap och snabbare hantering. Samma principer gäller för alla företag, ordna experthjälp där det lönar sig!

Framtiden inom företagsekonomi

Företagsekonomi har minst sagt revolutionerats med hjälp av teknologins framsteg. Det går nu att sköta bokföringen i mobilen vilket är otroligt smidigt för småföretagare. Det finns möjlighet att scanna alla dokument och att använda webbaserade tjänster där all lagring sker i molnet. Väl utvecklade bokföringsprogram, där revisorer och redovisningskonsulter fått vara med och säga sitt, underlättar idag hanteringen av företagsekonomin. I takt med att företagen ökar och expanderar kommer redovisningsekonomer inte sakna jobb i framtiden. Beroende på vilka lagändringar som görs kan det också bli enklare att starta olika företag där redovisningskonsulter och revisorer blir en given del av verksamheten.