Studier inom företagsekonomi med inriktning på redovisning och studera utomlands kan vara lockande för många. Det finns mängder av intressanta utbildningar där det är möjligt att påbörja studier för att bli revisor eller fortbilda sig inom ämnet. Att studera utomlands till revisor har många möjligheter både inom och utanför Europa. Storbritannien och USA har många populära universitet där program inom företagsekonomi ligger i framkant.

Det finns tre typer av revisorer; lekmannarevisor, godkänd revisor och auktoriserad revisor. En lekmannarevisor är vanlig i föreningar och ingen formell kunskap behövs utan fokus ligger på kunskapen inom området. Godkänd revisor är en yrkestitel där det krävs en kandidatexamen och 3 års arbetserfarenhet inom redovisning. Den högsta nivån är auktoriserad revisor och för att uppnå det krävs godkänt på ett teoretiskt prov.

Vilka utbildningar utomlands är lämpliga för att bli revisor?

Eftersom Revisorsinspektionen ändrade reglerna kring vilken utbildning som krävs för att bli godkänd och auktoriserad revisor är det nu lättare att erhålla titlarna. Utbildningskraven gick från att ha minst en kandidatexamen inom företagsekonomi till att ha en kandidatexamen inom valfritt område vilket öppnat för en bredare attraktionskraft inom yrket. Det har även gjort det lättare att välja utbildningar utomlands för revisorsaspiranter.

Givetvis är det en stor fördel att välja en utbildning inom företagsekonomi och en kandidatexamen är en väldigt vanlig examen på utländska universitet. Bachelor´s degree inom Business Administration eller inom Accounting /Finance är det som är mest lämpligt för att arbeta med redovisning efter utbildningen. Så längre examen är kandidatexamen är det en godkänd utbildning för att kunna bli en revisor.

I vilka länder finns de populära utbildningarna?

De universitet som har program för redovisning (accounting) är många och en fördel kan vara att göra utbildningen i ett EES-land (EU+Island, Norge och Lichtenstein). Det finns en större harmonisering inom redovisningsregler inom Europa. Efter utbildningen kan det dessutom vara lockande att stanna kvar och jobba i landet och det är möjligt att bli en godkänd svensk revisor om personen är boende i ett EES-land.

Storbritannien, Frankrike och Tyskland är populära europeiska länderna som studenter attraheras av. Det är enkelt att flytta inom EU och med världsledande universitet som LSE (London School of Economics), HEC Paris och LMU i München är det lätt att förstå varför det är en stor dröm för många att plugga där. Andra populära länder för utbildning är USA och Australien med ledande universitet för företagsekonomi.

Hur kan en befintlig revisor fortbilda sig utomlands?

Det finns mängder av kurser för fortbildning för befintliga revisorer som vill ta del av färsk utbildning och nyheter inom redovisning. Många revisorer är väldigt kunniga inom skattefrågor och företagen de arbetar på erbjuder intern fortbildning inom området. Men Det finns många kurser utomlands att ta inom skatterätt och revision vilket kan vara behjälpligt för revisorer på företag som arbetar med globala bolag.

Det finns företag som anordnar kurser utomlands för revisorer att kombinera semester med kortare studier. Detta är speciellt populärt inom skattefrågor och för nya regulatorer inom yrket. Men givetvis finns mer traditionella utbildningar vid universitet utomlands där avancerade examen kan erläggas, som Masters eller Doktorsexamen inom redovisning. I USA är en MBA populärt val för aspirerande revisor som kan liknas vid en Civilekonomexamen i Sverige.

Vilka fördelar finns det med att studera utomlands för revisorer?

En av de stora anledningarna är att skaffa global erfarenhet som kan komma genom kulturella utbyten på utbildningar utomlands. Studierna kan vara ett äventyr men erfarenheten som kommer med tiden i ett annat land gör en student väldigt attraktiv på arbetsmarknaden. En student med kombination av en kandidatexamen utomlands och 3 års arbetslivserfarenhet i Sverige för att bli en godkänd revisor har stor konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Vilka nackdelar finns det med att studera utomlands för revisorer?

Redovisningsutbildningar kommer att ha regionala skillnader mellan länder och en utbildning för en revisor i ett annat land än Sverige kan ha mycket irrelevant information och kurser inom programmet. Det finns många specifika svenska regler som en utbildning utomlands inte kommer att lära ut. En annan nackdel med att studera utomlands är att det kan bli dyrt med kursavgifter, boende och mat.